Verzoening

In elke samenleving zijn er conflicten. Zo vormen een natuurlijk gegeven op elke plek waar mensen samenleven. Je hoeft ze niet noodzakelijk als iets negatiefs te bestempelen, hoe lastig ze misschien ook lijken. Conflicten zijn immers vaak de motor van verandering, verbetering en vooruitgang. (meer…)

Helende kwaliteit

Stilte in de buitenwereld en in de eigenlijke innerlijke wereld helpt mensen om met drukte en stress om te gaan. Hoe die rust wordt bereikt, is voor iedereen verschillend. Zo kan actieve, lichamelijke beweging helpen om fysiek en mentaal te ontspannen. Het uitoefenen van een sport zoals hardlopen, wandelen of fietsen of bewegingsoefeningen zoals in tai chi, qiqong of yoga, kunnen ons uitwendig en inwendig tot rust brengen. (meer…)

Akoestische kwaliteit

Stilte is, puur akoestisch beschouwd, de afwezigheid van geluid. Dit kan je vaststellen via een decibelmeter en is dus wetenschappelijk meetbaar. Toch gaat het bij stilte in de eerste plaats om een gevoelsmatig ervaren, ondergaan en beleven van de rust die met stilte gepaard gaat. (meer…)