Akoestische kwaliteit

Stilte is, puur akoestisch beschouwd, de afwezigheid van geluid. Dit kan je vaststellen via een decibelmeter en is dus wetenschappelijk meetbaar. Toch gaat het bij stilte in de eerste plaats om een gevoelsmatig ervaren, ondergaan en beleven van de rust die met stilte gepaard gaat. (meer…)

Creativiteit

Creativiteit ontstaat in stille momenten van alertheid, waarin je je van waarnemingen, flitsen gedachtekronkels bewust wordt. Je kan de stilte proberen te behouden door die in je leefwereld in te passen en je te omringen met stemmen van kunst, boeken, enkele vrienden en een rustige omgeving. (meer…)