Bestelformulier

Velden met een * moet je zeker invullen

Met dit formulier kan je ons boek 'Stilte, rust en ruimte' aanvragen. Per exemplaar stort je eerst 5 euro op onze rekening 646-0124040-88 op naam van Vormingplus Kempen Turnhout met vermelding van 'Stilteboek'.

Je gegevens worden opgenomen in het bestand van Vormingplus Kempen.
Je hebt op elk moment het recht van toegang tot deze gegevens en je kan ze laten verbeteren of schrappen.
Vormingplus Kempen kan ze gebruiken om je op de hoogte te houden van hun activiteiten.
Ze kunnen ook je gegevens evt. doorgeven aan andere socio-culturele instellingen met interessante informatie.