Het Kempense Stilteplatform

 • Koester jij de waarde van stilte en rust als leefkwaliteit?
 • Woon of werk je in het Turnhoutse arrondissement?
 • Ben je graag op de hoogte van de initiatieven en ontwikkelingen rond ‘Stilte, rust en ruimte in de Kempen en daarbuiten?
 • Wil je graag jouw (stilte)plannen voorstellen aan anderen?
 • Op zoek naar partners om jouw ideeën mee uit te werken?
 • Zin om stilte ook in de praktijk te beleven?

Lees meer

Wie maakt deel uit van het Stilteplatform?

 • Achilles Cools – kunstenaar, schrijver – Oud-Turnhout
 • Aline Hens – Arendonk
 • Anke Devoogt – Samen op pad – Arendonk
 • Annelies Oris – Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
 • Bart Geuens – Politie Regio Turnhout – Politiepost Turnhout
 • Bas Van der Veken – Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – Kasterlee
 • Bea Geudens – Hofke Van Chantraine – Oud-Turnhout
 • Brénine – kunstenaar – Oud -Turnhout
 • Christa Truyen – Vormingplus Kempen – Turnhout
 • Dirk Peeters – Groen! – Oud-Turnhout
 • Dirk Segers – Sint Victorinstituut – Turnhout
 • Dominique Nedee – Corsendonk Hotels – Oud-Turnhout
 • Frank Vromans – Groene Ruimte, Oud-Turnhout
 • Frans Van Baelen – buurtbewoner Landschap De Liereman – Oud-Turnhout
 • Gerd Sprangers – Praktijk voor Muziektherapie, Triunicum – Turnhout
 • Ilse Van Gorp – Strategische Projectenorganisatie Kempen – Turnhout
 • Ingrid Geudens – Kasterlee
 • Jan Van den Berghe – Strategische Projectenorganisatie Kempen – Turnhout
 • Joke Flour – Natuurpunt/CVN – Turnhout
 • Katrien Sercu – Psycho-therapeut – Oud-Turnhout
 • Katrijn Van Gorp – Cultuurdienst Arendonk
 • Leo Van Miert – Schepen ruimtelijke ordening, mobiliteit – Oud-Turnhout
 • Liesbeth Debruyn – Talander – Arendonk
 • Lieve De Saedeleer – Erfgoedcel Kempens Karakter Herentals
 • Lieve Leppens – vrijwilliger Turnhout
 • Luk Daeleman – parketmagistraat – Turnhout
 • Martine Coppieters – Vormingplus Kempen – Turnhout
 • Martine De Grootte – Oud-Turnhout
 • Miel Nuyens – Turnhout
 • Miraise Peeters – duurzaamheidsambtenaar – Oud-Turnhout
 • Myriam Bergmans – Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis – Geel
 • Paul Dekker – Natuurpunt Kasterlee
 • Piet Bastiaansen – landbouwer – Oud -Turnhout
 • Relinde Van Lier – stiltegids – Oud-Turnhout
 • Rita Lenaerts – Strategische Projectenorganisatie Kempen – Turnhout
 • Wim De Belder – verstiller – Oud-Turnhout

Onze inspiratie

Stilte heeft akoestische, creatieve, helende en opvoedkundige aspecten. Steeds meer mensen ontdekken haar verbindend vermogen tussen verschillende sectoren zoals leefmilieu, kunst en cultuur, erfgoed, gezondheid, onderwijs… en dit over sociale en culturele verschillen van mensen en groepen heen.

Deze unieke visie over stilte werd ontwikkeld door Centrum Waerbeke, het expertisecentrum rond stiltebeleving, -beleid en -beheer. Centrum Waerbeke is werkzaam vanuit het Stiltegebied Dender-Mark en was van meet af aan inspiratiebron van het stilteproject in de Kempen.

Bron

ruimte voor inspiratie

Steeds meer mensen zoeken de stilte op om rust te vinden of zich te herbronnen. Fysieke, uiterlijke stilte is niet noodzakelijk, maar blijkt voor velen wel een mogelijk opstap naar innerlijke stilte en rust. Stilte beleven is proeven van het leven in al zijn facetten. Het vergt aandacht, betrokkenheid en stilzwijgen. Dit is een intiem gebeuren, waaruit andere zienswijzen en nieuwe attitudes kunnen ontstaan. Stiltebeleving ligt aan de basis van duurzame ontwikkeling.  ‘We erven het land niet van onze grootouders, we lenen het van onze kinderen’ (Indiaans gezegde)

 

Bloem

ruimte voor exploratie

Het eigene aan stilte is dat ze ideologisch vrij is. Zij biedt ruimte voor meerstemmigheid, ruimte waarin diversiteit kan thuiskomen. Wie de stilte binnenwandelt, krijgt oog voor de samenhang van de dingen. Stiltebeleving leidt als vanzelf tot zorgzame aandacht voor de mens en zijn omgeving, voor de landelijke of stedelijke buurt, voor de mensen die er leven, werken of op bezoek komen. Zo generen stilte, rust en ruimte specifieke kwaliteiten die een belangrijke rol spelen in uiteenlopende maatschappelijke domeinen (helende kwaliteit, luistervermogen, verzoeningsgezindheid, esthetische kwaliteit…) Door het lezen van de stiltebloem kan ieder zijn of haar mogelijkheden tot individueel engagement en sociale betrokkenheid exploreren en tot uitdrukking brengen.

Wiel

ruimte voor creatie

Het stiltewiel probeert iets zichtbaar te maken van de creatieve mogelijkheden die stilte biedt. Zo levert haar helende kwaliteit aantoonbare bijdragen aan huidige ontwikkelingen op vlak van gezondheid en welzijn. Of kan stilte als akoestische kwaliteit aanleiding geven tot initiatieven die rekening houden met de samenhang tussen leefmilieu, ruimtelijke planning, mobiliteit en gezondheid. Het wiel is de ruimte waarin tal van kwaliteiten (bloem) die uit de stiltebeleving tevoorschijn komt (bron) tot expressie worden gebracht. Nieuwe vormen van cocreatie zullen hieruit mogelijk blijken.

www.portaalvandestilte.be