Stilteplatform 2015: De tijd vliegt

stilteplatform

Het was weer een jaar geleden dat het Stilteplatform in de Kempen weer eens bijeenkwam. En telkens weer ontmoeten nieuwe deelnemers én oude bekenden, stiltevrienden en -organisatoren elkaar. Het stilteplatform blijft één van de plekken voor stilte, rust en ruimte in de Kempen en in Vlaanderen. Het biedt kansen voor ontmoeting, inspiratie, praktijkuitwisseling, samenwerking en beleving.

Lees meer