Akoestische kwaliteit

Stilte is, puur akoestisch beschouwd, de afwezigheid van geluid. Dit kan je vaststellen via een decibelmeter en is dus wetenschappelijk meetbaar. Toch gaat het bij stilte in de eerste plaats om een gevoelsmatig ervaren, ondergaan en beleven van de rust die met stilte gepaard gaat. Lees meer

Creativiteit

Creativiteit ontstaat in stille momenten van alertheid, waarin je je van waarnemingen, flitsen gedachtekronkels bewust wordt. Je kan de stilte proberen te behouden door die in je leefwereld in te passen en je te omringen met stemmen van kunst, boeken, enkele vrienden en een rustige omgeving. Lees meer

Empathie & luistervermogen

Als je vanuit stilte vertrekt, kan je een open houding aannemen ten opzicht van anderen. Je laat even al je gedachten los en concentreert je volledig op datgene wat de andere te zeggen heeft. Wanneer je in volle aandacht luistert, ontstaat er een wisselwerking tussen personen. Je speelt actief in op datgene wat de ander te vertellen heeft en luistert actief. Lees meer