Helende kwaliteit

Stilte in de buitenwereld en in de eigenlijke innerlijke wereld helpt mensen om met drukte en stress om te gaan. Hoe die rust wordt bereikt, is voor iedereen verschillend. Zo kan actieve, lichamelijke beweging helpen om fysiek en mentaal te ontspannen. Het uitoefenen van een sport zoals hardlopen, wandelen of fietsen of bewegingsoefeningen zoals in tai chi, qiqong of yoga, kunnen ons uitwendig en inwendig tot rust brengen. Lees meer

Akoestische kwaliteit

Stilte is, puur akoestisch beschouwd, de afwezigheid van geluid. Dit kan je vaststellen via een decibelmeter en is dus wetenschappelijk meetbaar. Toch gaat het bij stilte in de eerste plaats om een gevoelsmatig ervaren, ondergaan en beleven van de rust die met stilte gepaard gaat. Lees meer

Creativiteit

Creativiteit ontstaat in stille momenten van alertheid, waarin je je van waarnemingen, flitsen gedachtekronkels bewust wordt. Je kan de stilte proberen te behouden door die in je leefwereld in te passen en je te omringen met stemmen van kunst, boeken, enkele vrienden en een rustige omgeving. Lees meer