Empathie & luistervermogen

Als je vanuit stilte vertrekt, kan je een open houding aannemen ten opzicht van anderen. Je laat even al je gedachten los en concentreert je volledig op datgene wat de andere te zeggen heeft. Wanneer je in volle aandacht luistert, ontstaat er een wisselwerking tussen personen. Je speelt actief in op datgene wat de ander te vertellen heeft en luistert actief. Lees meer

Verzoening

In elke samenleving zijn er conflicten. Zo vormen een natuurlijk gegeven op elke plek waar mensen samenleven. Je hoeft ze niet noodzakelijk als iets negatiefs te bestempelen, hoe lastig ze misschien ook lijken. Conflicten zijn immers vaak de motor van verandering, verbetering en vooruitgang. Lees meer