Verzoening

In elke samenleving zijn er conflicten. Zo vormen een natuurlijk gegeven op elke plek waar mensen samenleven. Je hoeft ze niet noodzakelijk als iets negatiefs te bestempelen, hoe lastig ze misschien ook lijken. Conflicten zijn immers vaak de motor van verandering, verbetering en vooruitgang. Lees meer

Helende kwaliteit

Stilte in de buitenwereld en in de eigenlijke innerlijke wereld helpt mensen om met drukte en stress om te gaan. Hoe die rust wordt bereikt, is voor iedereen verschillend. Zo kan actieve, lichamelijke beweging helpen om fysiek en mentaal te ontspannen. Het uitoefenen van een sport zoals hardlopen, wandelen of fietsen of bewegingsoefeningen zoals in tai chi, qiqong of yoga, kunnen ons uitwendig en inwendig tot rust brengen. Lees meer

Ecologisch inzicht

De mens staat niet op zich. Hij maakt onderdeel uit van een ruimer geheel, het milieu waarin hij leeft. Alleen al dit inzicht nodigt uit tot een ruime blik. Bij een aantal mensen leidt dit ook tot verwondering of bewondering voor hoe alles met elkaar samenhangt in de kosmos. Het vestigt ook de aandacht op het vaak broze evenwicht tussen mens en natuur. Een kwetsbare balans waar de mens deel van uitmaakt en tegelijk actief deelneemt. Lees meer