Ecologisch inzicht

De mens staat niet op zich. Hij maakt onderdeel uit van een ruimer geheel, het milieu waarin hij leeft. Alleen al dit inzicht nodigt uit tot een ruime blik. Bij een aantal mensen leidt dit ook tot verwondering of bewondering voor hoe alles met elkaar samenhangt in de kosmos. Het vestigt ook de aandacht op het vaak broze evenwicht tussen mens en natuur. Een kwetsbare balans waar de mens deel van uitmaakt en tegelijk actief deelneemt. Lees meer