Ecologisch inzicht

De mens staat niet op zich. Hij maakt onderdeel uit van een ruimer geheel, het milieu waarin hij leeft. Alleen al dit inzicht nodigt uit tot een ruime blik. Bij een aantal mensen leidt dit ook tot verwondering of bewondering voor hoe alles met elkaar samenhangt in de kosmos. Het vestigt ook de aandacht op het vaak broze evenwicht tussen mens en natuur. Een kwetsbare balans waar de mens deel van uitmaakt en tegelijk actief deelneemt.

Ecologisch bewustzijn wijst ons op het fragiele evenwicht van ecosystemen. Denken we bijvoorbeeld aan massale houthak in een tropisch regenwoud invloed heeft voor het klimaat.

Het vraagt erom dat we ruimte, natuur en landschap anders leren plannen, gebruiken en beheren. Duurzaamheid is daarbij het wachtwoord.

Wanneer we vanuit dit ecologisch inzicht zoeken naar evenwicht tussen diverse sectoren, kan stilte, rust en ruimte van een landschap optimaal tot hun recht komen.

De Kempen heeft voor natuur-landschapsherstel en –ontwikkeling veel troeven. Willen we deze uitspelen, dan levert dat niet alleen een ecologische meerwaarde op. Ook de visuele schoonheid van een landschap opent ook mogelijkheden voor recreatie en toerisme.

Zoals een beek door het landschap stroomt en het landschap vormt, zo is het landschap – als je het laat spreken- een bron voor een nieuwe stroom van denken, beleven en waarnemen.

Joke Flour

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *