Esthetische kwaliteit

Vandaag de dag zoeken vele mensen stilte en rust. Grote natuur- en bosgebieden worden steeds meer bezocht door wandelaars, joggers en fietsers. Onderzoekende kijkers en stille luisteraars komen hier zeker aan hun trekken.

Platteland

Staat de harde infrastructuur voor snelheid en lawaai? En het platteland voor traagheid en stilte? De beleving ervan is in elk geval erg individueel. Het esthetisch aspect van een omgeving draagt alleszins bij tot de stilte- en rustbeleving. En het Kempens landschap heeft hiervoor een groot potentieel. De Kempen biedt veel mogelijkheden om een gevarieerd landschap te herstellen met duinruggen, hagen en houtkanten. Met bos en open ruimte zoals heide en weilanden. Dit kan door grote natuurgebieden te creëren en door meer landschapszorg in het landbouwgebied. Maar natuurlijk mag men ook de economische realiteit van de landbouwers niet uit het oog verliezen.

Stad

Ook in een stedelijke omgeving is stilte, rust en ruimte belangrijk. Hier bepalen de ruimtelijke planning en de kwaliteit van bouwen en architectuur in sterke mate het rustgevoel. Een goede planoloog zorgt voor openbaar groen, pleinen en beeldende kunst. Het draagt in belangrijke mate bij tot het woon- en leefcomfort in de stad. Investeren in stedelijke woonkwaliteit en meer stedelijk groen, geeft meer ontmoetingsmogelijkheden. Leidt tot minder vervreemding. Geeft een grotere verkeersleefbaarheid. Het komt de rustbeleving en de leefkwaliteit ten goede.

Bij het kijken naar inplantingsplannen ervaar ik een gevoel van rust en stilte bij het intekenen van een vijf meter brede strook langs een waterloop, terwijl het proberen in te tekenen van een speelplaats voor de plaatselijke school in een reeks drukbezette woonomgeving mij een totaal ander gevoel geeft.

Leo Van Miert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *