Verzoening

In elke samenleving zijn er conflicten. Zo vormen een natuurlijk gegeven op elke plek waar mensen samenleven. Je hoeft ze niet noodzakelijk als iets negatiefs te bestempelen, hoe lastig ze misschien ook lijken. Conflicten zijn immers vaak de motor van verandering, verbetering en vooruitgang.

Je kan op verschillende manieren omgaan met conflicten. Je kunt ze ontwijken of doen of ze niet bestaan. Je kunt elke communicatie met de andere betrokkenen weigeren. Of zelfs regelrecht in de aanval te gaan. De stilte, rust en ruimte die zo heilzaam werken om tot goed oplossingen te komen, zijn dan meestal ver weg.

Er zijn ook ander methodes om met conflicten om te gaan. Een ervan zit de laatste jaren nogal in de lift, bemiddeling.  Het is een mogelijke weg naar verbondenheid. Het komt er op aan dat mensen hun onderlinge verschillen leren erkennen en als een bron van rijkdom gaan waarderen. Zo ontdekken ze ook wat ze gemeenschappelijk hebben.

Wanneer een mens stil is, kan hij beter observeren. Zowel wat er in hem als om hem heen gebeurt. Hij heeft deel aan de daden van de samenleving. Stilte maakt transparant wat individueel is en wat collectief is. Zo wordt hij een milde rechter voor zichzelf en voor anderen.

Eric Lancksweerdt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *