Bronstraat: stilte en rust voor gezondheid en welzijn

Sinds een aantal jaren laat Vormingplus Kempen zich in haar stilteproject graag inspireren door het Centrum Waerbeke, het Vlaams expertisecentrum voor stilte en rust. Vorige week stelde het Centrum haar vierde Cahier voor aan de pers. ‘Bronstraat. Stilte en rust voor gezondheid en welzijn.’
Het cahier sluit aan bij de conferentie die eind 2008 plaats vond aan de rand van het stiltegebied in Bornem. Toen wou men verantwoordelijken, initiatiefnemers en professionele hulpverleners uit diverse sectoren verzamelen voor een inspiratie- en exploratiedag rond het thema.
Het cahier kreeg een woord vooraf van minister Jo Vandeurzen en gaat o.a. over palliatieve zorg, werken met probleemjongeren, bemiddelen bij sociale conflicten, sociaal tolken. Bronstraat kan een inspiratiebron zijn voor elke zorgverlener die – over de verschillende beleidsdomeinen heen – met stilte en rust aan de slag gaat. Je kan het bestellen via www.maklu.be

Lees hierrond ook het artikel in de Standaard:"Af en toe een adempauze nemen"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *