De Liereman: van groen naar paars

De volgende maanden wordt in het natuurgebied het Landschap De Liereman de laatste fase afgewerkt van het grootschalig herstel van het heidelandschap. Het natuurgebied wordt beheerd door Natuurpunt vzw. Nu worden monotone en soortenarme naaldhoutaanplanten omgevormd tot witte stuifduinen, paarse heide en blinkende vennen. Het startschot voor de werken wordt op maandag 19 oktober gegeven. De werken concentreren zich in de deelgebieden de Liereman en de Hoge Mierdse heide in Oud-Turnhout en het Rode Goor in Arendonk.

Concreet wil dit zeggen dat er bomen gekapt worden. De dikke takken worden opgeruimd en vermalen zodat ze kunnen gebruikt worden voor de productie van groene energie. Vervolgens wordt de toplaag afgeschraapt (plaggen) om de heide en vennen te herstellen. Omdat er bos verdwijnt, zorgt Natuurpunt vzw ervoor dat het bos op andere plaatsen in het Landschap De Liereman en de Kempen gecompenseerd wordt door waardevol en soortenrijk bos.

 

Dankzij deze werken wordt het Kempense heidelandschap hersteld met zijn grote meerwaarde voor natuur, cultuurhistorie en zachte recreatie. Gagel, de heideplant bekend van het streekbier Gageleer, voelt zich onder andere thuis in dit landschap. Ook de mysterieuze Nachtzwaluw, in de volksmond ‘geitenmelker’ genoemd, profiteert van het natuurherstel.

Natuurpunt is niet aan zijn proefstuk toe en heeft de afgelopen jaren op verschillende plaatsen in het Landschap De Liereman duinen, heide en vennen hersteld waardoor het gebied een geslaagde metamorfose heeft doorstaan. De resultaten van de werken zijn prachtig en het cultuurhistorisch landschap is terug blootgelegd. Afgelopen zomer zijn, na een afwezigheid van vele decennia, zelfs de eerste Kempense heideschapen terug ingezet voor de begrazing van de heide. Niet enkel de natuur en het landschap profiteren van de herstelwerken, vele bezoekers genieten wekelijks van een wandeling of fietstocht doorheen het natuurgebied. In het voorjaar van 2010 plant Natuurpunt de opening van nieuwe wandelpaden zodat iedereen kan genieten van de nieuwe natuur.

De werken worden uitgevoerd met de financiële steun van Europa in het kader van het Europese LIFE-project dat loopt van 2004 tot 2010. Europa investeert in het Landschap De Liereman vanwege de hoge kansen om de internationaal belangrijke heide- en venhabitats te herstellen.

Contact: Frederik Naedts, Natuurpunt, projectcoördinator LIFE Liereman, 0478-26 79 91. Meer hierover op de site van Natuurpunt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *