Duffel: Stilteproject

Het Psychiatrisch Centrum Duffel organiseert van maandag 6 september tot zondag 7 november een beeldvormingsproject over Stilte.

Stilte wordt vaak in verband gebracht met ‘heilzame momenten van rust’. Door de verwevenheid van stilte met de geestelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke rol van het ziekenhuis op vlak van beeldvorming omvat het project drie luiken:

 

Om het thema nog verder uit te diepen wordt een publicatie uitgegeven. Het is noch een academische publicatie of een tentoonstellingscatalogus, noch een brochure over de stilte voor hulpzoekers en hulpverleners maar een boek dat al deze aspecten op een toegankelijke en intelligente manier weet te bundelen.

Links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *