Inspiratiedag Mechelen

Donderdag 11 juni. Deelnemers vanuit 10 Vormingplus-centra, gemeentelijke, provinciale en Vlaamse overheden, een landelijke vormingsinstelling, een erfgoedcel en een NGO kwamen een dag lang samen in het groene Vrijbroekpark in Mechelen voor een inspiratie- en uitwisselingsdag rond stilte en leefkwaliteit.
Begeleider van de dag was Dirk Sturtewagen, coördinator van het Centrum Waerbeke, het Vlaamse inspiratie- en expertise- en impulscentrum rond stilte/rust en leefkwaliteit. Dit thema krijgt de jongste jaren meer en meer aandacht in onze almaar drukkere samenleving. Dit toont zich ondermeer in de vorm van studie- en ontmoetingsdagen, publicaties, vormingsprojecten en beleidsmaatregelen. Lees meer

Stilte, rust en ruimte: enkele referaten

 

Hierboven vind je een pdf met de referaten van Christa Truyen, Jef Kersemans, Dirk Peeters, Myriam Berghmans en Ilse Van Gorp. Je hebt wel de laatste Flash-player nodig om de pdf te bekijken. Klik erop om het magazine te vergroten. Zo kan je hem doorbladeren, vergroten, printen…